Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Jävsnämnden

Jävsnämnden ansvarar för att ta beslut i de ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.