Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Utskott (4 st)

Namn
Allmänna utskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Samhällsutvecklingsutskottet
Vård- och Omsorgsutskottet