Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Stiftelser (4 st)

Namn
Stiftelsen Idre Fjäll
Aerni Sydsamiskt Center
Stiftelsen Idre golf
Nordomsjöns Bro