Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Bolag (6 st)

Namn
Älvdalens Vatten och Avfall AB
Nodava AB
Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB
Norra Dalarnas Fastighets AB
Norra Dalarnas Lokaler AB
Älvdalens utbildningscentrum AB