Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Gemensamma nämnder (6 st)

Namn
Germensam nämnd för social myndighetsutövning för Mora, Orsa, Älvdalen
Gemensam gymnasienämnd för Mora, Orsa och Älvdalen
Gemensam servicenämnd för löne- och ekonomiadministration
Gemensam servicenämnd IS/IT
Hjälpmedelsnämnden
Förbundsdirektionen Brandkåren norra Dalarna