Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Övriga externa (14 st)

Namn
Region Dalarna
Stiftelsen Vasaloppsleden
Mora Tingsrätt
Begravningsombud för Älvdalen, Särna, Idre församlingar
Älvdalens jordägande socknemän samt samfälligheter
Särna jordägande socknemän samt samfälligheter
Idre jordägande socknemän samt samfälligheter
Älvdalens Fiskevårdsområdesförening
Skjutfältsrådet
Dalabanan ekonomisk förening
Coompanion Dalarna
Kommuninvest
Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag
Finsam