Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Övriga externa (14 st)

Namn
Mora Tingsrätt
Begravningsombud för Älvdalen, Särna, Idre församlingar
Älvdalens jordägande socknemän samt samfälligheter
Särna jordägande socknemän samt samfälligheter
Idre jordägande socknemän samt samfälligheter
Älvdalens Fiskevårdsområdesförening
Skjutfältsrådet
Region Dalarna
Dalabanan ekonomisk förening
Coompanion Dalarna
Kommuninvest
Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag
Finsam
Stiftelsen Vasaloppsleden