Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Vänsterpartiet (V)