Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Socialdemokraterna (S)