Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Kjell Tenn (C)

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
Aerni Sydsamiskt Center Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Allmänna utskottet Ordförande 2018-11-06 - 2022-11-07
Förbundsdirektionen Brandkåren norra Dalarna Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensam servicenämnd för löne- och ekonomiadministration Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensam servicenämnd IS/IT Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-11-06 - 2022-11-08
Norra Dalarnas Fastighets AB Ombud 2019-06-01 - 2023-05-31
Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB Ordförande 2019-06-01 - 2023-06-01
Norra Dalarnas Lokaler AB Ombud 2019-06-01 - 2023-05-31
Samverkansråd för ungdomar Vice ordförande 2019-02-14 - 2022-10-31
Stiftelsen Idre Fjäll Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Idre golf Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Älvdalens Vatten och Avfall AB Ombud 2019-06-01 - 2023-05-16