Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Marica Leandersson (C)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-06 - 2022-11-08
Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB Ersättare 2019-06-01 - 2023-06-01
Vård- och Omsorgsutskottet Ledamot 2018-11-06 - 2022-09-10