Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Anette Eriksson (S)

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Finsam Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Germensam nämnd för social myndighetsutövning för Mora, Orsa, Älvdalen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-06 - 2022-11-08
Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta Ledamot 2018-11-01 - 2022-08-31
Samverkansråd för ungdomar Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Vård- och Omsorgsutskottet Ordförande 2018-11-06 - 2022-09-10