Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Daniel Nyström (C)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-11-07
Barn- och utbildningsutskottet Ersättare 2019-04-24 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-06 - 2022-11-08
Norra Dalarnas Fastighets AB Ordförande 2019-06-01 - 2023-05-31
Norra Dalarnas Lokaler AB Vice ordförande 2019-06-01 - 2023-05-31