Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Uno Spånberg (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nordomsjöns Bro Revisorssuppleant 2019-01-01 - 2022-12-31