Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Anita Tenn (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndare Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31