Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Karita Graf (C)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevisionen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB Revisorssuppleant 2019-06-01 - 2023-06-01
Norra Dalarnas Lokaler AB Revisorssuppleant 2019-06-01 - 2023-05-31