Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Jan Spånberg (C)

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-11-07
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-06 - 2022-11-08
Nodava AB Ombud 2019-06-01 - 2023-10-31
Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB Ledamot 2019-06-01 - 2023-06-01
Älvdalens Vatten och Avfall AB Ordförande 2019-06-01 - 2023-05-16