Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Karin Bogg (C)

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Finsam Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Germensam nämnd för social myndighetsutövning för Mora, Orsa, Älvdalen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Hjälpmedelsnämnden Ledamot 2019-11-12 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-06 - 2022-11-08
Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta Ersättare 2018-11-01 - 2022-08-31
Valnämnd Ledamot 2019-05-14 - 2022-12-31
Vård- och Omsorgsutskottet Vice ordförande 2018-11-06 - 2022-09-10
Älvdalens Vatten och Avfall AB Ersättare 2019-06-01 - 2023-05-16