Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Henrik Skottheim (C)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Allmänna utskottet Ledamot 2018-11-06 - 2022-11-07
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-06 - 2022-11-08
Norra Dalarnas Fastighets AB Ledamot 2019-06-01 - 2023-05-31
Norra Dalarnas Lokaler AB Ledamot 2019-06-01 - 2023-05-31