Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Maria W Abrahamsson (C)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-11-06 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-06 - 2022-11-08
Vård- och Omsorgsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-09-10