Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Maria Eriksson (C)

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsutskottet Ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31
Gemensam gymnasienämnd för Mora, Orsa och Älvdalen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-06 - 2022-11-08
Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB Ersättare 2019-06-01 - 2023-06-01
Samverkansråd för ungdomar Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Skjutfältsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och Omsorgsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-09-10