Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Bo Olsson (C)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Norra Dalarnas Fastighets AB Ersättare 2019-06-01 - 2023-05-31
Norra Dalarnas Lokaler AB Ledamot 2019-06-01 - 2023-05-31
Valnämnd Vice ordförande 2019-05-13 - 2022-12-31