Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Centerpartiet (C)