Förtroendevalda i Älvdalens kommun

Förtroendevalda i Älvdalens kommun

En kommun är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. De som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten är de förtroendevalda (politikerna).

Nämnder

Utskott

Bolag

Stiftelser

Råd & Beredningar

Övriga interna

Övriga externa

Gemensamma nämnder

Partier